Hydraulické montážne polohovacie stoly HYMO

Typ: HYMO DX40-16/12
Nosnosť: 4000 kg
Rozmer stola: 1200×2500
Výška zdvihu: 1600 mm
Počet kusov: 2
Doba nadobudnutia: neznámy
Počet majiteľov: 1
Cena: 3.990,- EUR

 

Typ: HYMO 2500
Nosnosť: 2500 kg
Rozmer stola: 1600×2000
Výška zdvihu:
Počet kusov: 1
Doba nadobudnutia: neznámy
Počet majiteľov: 1
Cena: 2.990,- EUR