Diely s opracovaním

časť polohovadla prípravkov pre Volkswagen, frézovanie čiel na dĺžke 4600mm +/- 1mm, frézovanie dosadacích plôch tak aby uhol bol 60°, vŕtanie otvorov. Opracovanie všetkých strán dielca.časť polohovadla prípravkov pre Volkswagen, frézovanie čiel na dĺžke 4600mm +/- 1mm, frézovanie dosadacích plôch tak aby uhol bol 60°, vŕtanie otvorov. Opracovanie všetkých strán dielca.časť polohovadla prípravkov pre Volkswagen, frézovanie čiel na dĺžke 4600mm +/- 1mm, frézovanie dosadacích plôch tak aby uhol bol 60°, vŕtanie otvorov. Opracovanie všetkých strán dielca.časť polohovadla prípravkov pre Volkswagen, frézovanie čiel na dĺžke 4600mm +/- 1mm, frézovanie dosadacích plôch tak aby uhol bol 60°, vŕtanie otvorov. Opracovanie všetkých strán dielca.časť polohovadla prípravkov pre Volkswagen, frézovanie čiel na dĺžke 4600mm +/- 1mm, frézovanie dosadacích plôch tak aby uhol bol 60°, vŕtanie otvorov. Opracovanie všetkých strán dielca.časť polohovadla prípravkov pre Volkswagen, frézovanie čiel na dĺžke 4600mm +/- 1mm, frézovanie dosadacích plôch tak aby uhol bol 60°, vŕtanie otvorov. Opracovanie všetkých strán dielca.hliníková platňa 1100x2200 mm, frézovanie plochy a vŕtaniehliníková platňa 1100x2200 mm, frézovanie plochy a vŕtaniehliníková platňa 1100x2200 mm, frézovanie plochy a vŕtaniehliníková platňa 1600x2500 mm, frézovanie kontúry, plochy a kapies a vŕtaniehliníková platňa 1600x2500 mm, frézovanie kontúry, plochy a kapies a vŕtaniehliníková platňa 1600x2500 mm, frézovanie kontúry, plochy a kapies a vŕtaniedetail kapsy - hliníková platňa 1600x2500 mm, frézovanie kontúry, plochy a kapies a vŕtaniehliníková platňa 1600x2500 mm, frézovanie kontúry, plochy a kapies a vŕtaniečasť prípravku pre Mercedes, dĺžka 4500 mm, frézovanie plôch a vŕtanie otvorovčasť prípravku pre Mercedes, dĺžka 4500 mm, frézovanie plôch a vŕtanie otvorovčasť prípravku pre Porsche, frézovanie na dĺžke 4500 mm s rovinnosťou 0,2mm, vŕtanie otvorov, rovnobežnosť 0,2mmčasť prípravku pre Porsche, frézovanie na dĺžke 4500 mm s rovinnosťou 0,2mm, vŕtanie otvorov, rovnobežnosť 0,2mmčasť prípravku pre Porsche, frézovanie na dĺžke 4500 mm s rovinnosťou 0,2mm, vŕtanie otvorov, rovnobežnosť 0,2mmmechanické opracovanie časti prípravku pre Volkswagenmechanické opracovanie časti prípravku pre Volkswagenmechanické opracovanie časti prípravku pre Volkswagenkompletné opracovanie rámu prípravku pre Volkswagen dĺžka 4370, výška 1917 - 6 polôhkompletné opracovanie rámu prípravku pre Volkswagen dĺžka 4370, výška 1917 - 6 polôhkompletné opracovanie rámu prípravku pre Volkswagen dĺžka 4370, výška 1917 - 6 polôhkompletné opracovanie rámu prípravku pre Volkswagen dĺžka 4370, výška 1917 - 6 polôhlícna doska polohovadla pre VW - frézovanie z P60 na P55, frézovanie drážok, vŕtanie, frézovanie zahĺbení, vŕtanie, rezanie závitovlícna doska polohovadla pre VW - frézovanie z P60 na P55, frézovanie drážok, vŕtanie, frézovanie zahĺbení, vŕtanie, rezanie závitovlícna doska polohovadla pre VW - frézovanie z P60 na P55, frézovanie drážok, vŕtanie, frézovanie zahĺbení, vŕtanie, rezanie závitovbočnica stroja - frézovanie z P60 na P55, vŕtanie, závitovanie, frézovanie drážokbočnica stroja - frézovanie z P60 na P55, vŕtanie, závitovanie, frézovanie drážokbočnica stroja - frézovanie z P60 na P55, vŕtanie, závitovanie, frézovanie drážoktiahlo z plechu hrúbky 120 mmtiahlo z plechu hrúbky 120 mmčiastočne zmontovaný rám robotizovaného pracoviska pre Volkswagenoporné stĺpy robotizovaného pracoviska pre Volkswagenoporné stĺpy robotizovaného pracoviska pre Volkswagenčiastočne zmontovaný rám robotizovaného pracoviska pre Volkswagenčiastočne zmontovaný rám robotizovaného pracoviska pre Volkswagenčasť rámu robotizovaného pracoviska pre Volkswagenčasť rámu robotizovaného pracoviska pre Volkswagen