Kariéra

Máte záujem pracovať v malej dynamickej spoločnosti a byť platený podľa vykonaných zákaziek?

Hľadáme pracovníkov na 5 osé CNC horizontálne obrábacie centrum s riadiacim systémom HEIDENHAIM. Ponúkaná hodinová sadzba 7,50 EUR / hodina pre výpočet ceny zákazky.

Hľadáme zváračov schopných samostatne ustaviť zvarenec, zvariť kus, v prípade potreby ho vyrovnať a upraviť (vybrúsenie zvarov do roviny a pod.). Zákazkový charakter výroby. Hodinová sadzba od 5,0 do 6,20 EUR / hodina.

Požiadavky – živnostenský list a prác na živnosť.Samostatnosť.

Odmeňovanie -odmena bude stanovená na každú zákazku jednotlivo.

Úhrada odmeny – 30 dní po odovzdaní práce na zákazke.

Ak spĺňate naše požiadavky a máte záujem o spoluprácu s našou firmou, pošlite svoj životopis a kópiu živnostenského listu na: sales@goldgrif.sk. V životopise uveďte najmä kde ste v minulosti pracovali a v akej pozícii, čo bolo predmetom výroby Vášho zamestnávateľa a kontakt na Vás.