Contact

Pre obchodné a ekonomické záležitosti kontaktujte manažéra pre obchod a ekonomiku:

Peter Pacera

tel.: 0948 572 000

mail: pacera.peter@goldgrif.sk

Sídlo spoločnosti:                                 Kopčianska 10, 851 01  Bratislava

Výroba a poštová adresa:            Čsl. armády 3/1697, 036 01  Martin

Bankové spojenie:                         Volksbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu:                                        4300046981 / 3100

IBAN:                                                 SK14 3100 0000 0043 0004 6981

IČO:                                                   45 604 321

IČ DPH:                                            SK2023108329

DUNS číslo:                                    367177028