Kontakt

Pre obchodné a ekonomické záležitosti kontaktujte manažéra pre obchod a ekonomiku:

mail: goldgrif@goldgrif.sk

Sídlo spoločnosti:                          Čsl. armády 3/1697, 036 01  Martin

Výroba a poštová adresa:            Čsl. armády 3/1697, 036 01  Martin

Bankové spojenie:                        Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:                                        5168901753 / 0900

IBAN:                                                 SK49 0900 0000 0051 6890 1753

IČO:                                                    45 604 321

IČ DPH:                                             SK2023108329

DUNS číslo:                                    367177028